Högkostnadsskydd

De flesta läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet. Det betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden.

I högkostnadsskyddet ingår läkemedel av olika slag, men även förbrukningsartiklar, preventivmedel och annat. Dessutom ingår vissa receptfria läkemedel i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet gäller under en 12-månadersperiod från första inköp.

Från den 1 januari 2012 är patientens maximala kostnad för receptbelagda läkemedel i högkostnadsskyddet 2 200 kronor under 12-måndersperioden.

Läs mer om Högkostnadsskyddet på: TLV >> .

 

 

 

Palm Apotek AB | Orkestergatan 1 | 21585 Malmö | Tel: 040-131600| info@palmapotek.se | by webb&apps